Nasi lekarze

Jako specjalista geriatrii zajmuje się pacjentami w wieku 60+ i ich problemami zdrowotnymi w sposób w miarę możliwości całościowy. Pacjenci w tym wieku w wielu przypadkach prezentują wielochorobowość. Liczne, przewlekłe schorzenia są powodem wizyt u wielu specjalistów, a farmakoterapia, będąca również konsekwencją wielochorobowści prowadzi niejednokrotnie do przyjmowania bardzo wielu leków i podwyższonego ryzyka wystąpienia związanych z tym interakcji lekowych czy działań ubocznych. W swojej praktyce dr med. Hanna Kujawska-Danecka dąży, niejednokrotnie przy wsparciu innych specjalistów, do właściwej wstępnej oceny istotnych problemów zdrowotnych swojego pacjenta i podjęcia właściwej diagnostyki i a następnie objęcia długofalową kompleksową opieką. Służy temu przeprowadzenie  między innymi kompleksowej oceny geriatrycznej, dzięki której oprócz już zdiagnozowanych schorzeń można ocenić sprawność funkcjonalną pacjenta, ryzyko upadków, stan odżywienia a także kondycję psychiczną pacjenta (poszukując ewentualnych objawów otępienia czy depresji). Istotnym elementem jest również analiza przyjmowanych leków – tak aby stosowana farmakoterapia była skuteczna, ale też bezpieczna dla pacjenta w wieku senioralnym. Opieka geriatry, choć całościowa, w założeniu swoim jest również zintegrowana z działaniem innych specjalistów – lekarzy, ale również rehabilitantów czy terapeutów.

Praca geriatry ma na celu nie tylko leczenie różnych schorzeń – jednym z niezwykle ważnych aspektów jest również profilaktyka, która – odpowiednio stosowana – pozwala na długie zachowanie sprawności i samodzielności przez osoby w dojrzałym wieku. Stąd wspomniana już kompleksowa ocena geriatryczna służy  w wielu przypadkach  wychwyceniu często jeszcze niewielkich, niezauważanych przez pacjenta czy jego bliskich dysfunkcji, a odpowiednio wcześnie podjęte dziania mogą istotnie poprawić funkcjonowanie pacjenta, jego samopoczucie i jakość życia. Wiele z tych działań ma dużo szerszy zakres niż jedynie stosowanie leków – to również kwestia  właściwego stylu życia, w tym diety, odpowiednio dobranej aktywności fizycznej, czy „gimnastyki umysłowej”.

Dr med. Hanna Kujawska-Danecka jest również doświadczonym specjalistą chorób wewnętrznych – w swojej praktyce zajmuje się nie tylko diagnozowaniem i leczeniem schorzeń typowych dla osób w wieku podeszłym, ale również młodszych dorosłych.