Nasi lekarze

Absolwentka (z wyróżnieniem Primus Inter Pares) Akademii Medycznej w Gdańsku. W 2008 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, kolejną specjalizację – tytuł specjalisty w dziedzinie endokrynologii uzyskała w roku 2012. W roku 2009 obroniła pracę doktorską  pt. Wpływ leczenia metforminą na wybrane czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u kobiet z zespołem policystycznych jajników (promotor: Prof. dr hab. Bogdan Wyrzykowski) uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. 1999-2008 pracownik Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku; aktualnie adiunkt w Katedrze Żywienia Klinicznego i Dietetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

  • Primus Inter Pares
  • Najlepszy wynik sesji egzaminacyjnej – specjalizacja chorób wewnętrznych
  • Najlepszy wynik sesji egzaminacyjnej – specjalizacja endokrynologia
  • Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne – sekretarz gdańskiego oddziału