Nasi lekarze

Justyna Janiszewska - psycholog, psychoonkolog Gdańsk - Lifemedica

Dr n. med. Justyna Janiszewska, adiunkt Zakładu Medycyny Paliatywnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest absolwentką Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją rozprawę doktorską, obronioną w 2004 roku w Akademii Medycznej w Gdańsku, poświęciła problematyce lęku u pacjentek z nowotworem gruczołu piersiowego w różnych etapach choroby.

Od 1997 roku dr Justyna Janiszewska prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest także wykładowcą na kursach specjalizacyjnych z zakresu medycyny paliatywnej. Dr Justyna Janiszewska jest promotorem kilkunastu prac magisterskich. Wyniki badań własnych prezentowała zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dr Janiszewska jest autorką kilkunastu artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych.

Poza pracą naukowo – dydaktyczną  dr Janiszewska świadczy usługi psychologiczne na rzecz pacjentów Hospicjum Gdańskiego im. Matki Teresy z Kalkuty, była zatrudniona w Domu Hospicyjnym Caritas im. św. Józefa w Sopocie oraz Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Gdańsku.

Prywatnie dr Janiszewska jest żoną Stanisława Janiszewskiego oraz matką trójki dzieci Marii, Celiny i Wojciecha.

 • Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne – skarbnik
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Rzecz Hospicjum Gdańskiego im. Matki Teresy z Kalkuty – członek Komisji Rewizyjnej
 • 2010 Szkolenie nt. „Psychologiczne aspekty leczenia bólu”
 • 2010 Szkolenie nt. „Psychologia na oddziale somatycznym”
 • 02.2008 – 02.2009 Studia Podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej
 • 2005/2006 Kurs doskonalący w zakresie psychoonkologii, uzyskanie uprawnień trenera szkoleń w zakresie psychoonkologii
 • 2004 Warsztaty psychologiczne dotyczące pomocy psychologicznej rodzinie w żałobie
 • 2004 Sesja szkoleniowa programu psychoonkologicznego Simontona
 • 2003 Warsztaty psychologiczne dotyczące porozumiewania się z osobami terminalnie chorymi
 • 2001 Szkolenie organizatorów szkoleń (trenerów) w dziedzinie opieki długoterminowej i paliatywnej
 • 1998 Kurs doskonalący “Palliative Medicine Advanced Course”
 • 11.02.2014 – uzyskanie Certyfikatu Psychoonkologa (certyfikat nr 72)
 • 20.01.2005 uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
 • Tytuł oryginału: Strategy of coping with end-stage disease and cancer-related fatigue in terminally ill patients
  Autorzy: ALEKSANDRA MODLIŃSKA, B. Kowalik, TOMASZ BUSS, JUSTYNA JANISZEWSKA, MONIKA LICHODZIEJEWSKA-NIEMIERKO.
  Źródło: Am. J. Hosp. Palliat. Med. 2014; vol. 31, nr 7, s. 771-776, bibliogr. 38 poz., streszcz. ang.
 •  Tytuł oryginału: Psychometric properties of the polish version of the multidimensional fatigue inventory-20 in cancer patients
  Autorzy: TOMASZ BUSS, AGNIESZKA KRUK, PIOTR WIŚNIEWSKI, ALEKSANDRA MODLIŃSKA, JUSTYNA JANISZEWSKA, MONIKA LICHODZIEJEWSKA-NIEMIERKO.
  Źródło: J. Pain Symptom Manag. 2014; vol. 48, nr 4, s. 730-737, bibliogr. 27 poz., streszcz. ang.
 • Tytuł oryginału: Wybrane aspekty współpracy lekarzy i psychologów na podstawie wyników badania pilotażowego przeprowadzonego w hospicjach, domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych
  Tytuł angielski: Selected aspects of physician-psychologist cooperation based on a pilot study conducted in hospices, nursery homes and medical care units
  Autorzy: ANNA WYSZADKO, LESZEK PAWŁOWSKI, JUSTYNA JANISZEWSKA, MONIKA LICHODZIEJEWSKA-NIEMIERKO.
  Źródło: Psychoonkologia 2014; t. 18, nr 3, s. 106-115, bibliogr. 22 poz., streszcz. pol., ang.
 • Tytuł oryginału: Determinants of anxiety in patients with advanced somatic disease: differences and similarities between patients undergoing renal replacement therapies and patients suffering from cancer
  Autorzy: JUSTYNA JANISZEWSKA, MONIKA LICHODZIEJEWSKA-NIEMIERKO, JUSTYNA GOŁĘBIEWSKA, MIKOŁAJ MAJKOWICZ, BOLESŁAW RUTKOWSKI.
  Źródło: Int. Urol. Nephrol. 2013; vol. 45, nr 5, s. 1379-1387, bibliogr. 37 poz., streszcz. ang.
 • Tytuł oryginału: Diagnostyczno-terapeutyczne oddziaływania [Dokument elektroniczny]
  Autorzy: E. Adamska-Pietrzak, M. Balwicka-Szczyrba, J. Binnebesel, TOMASZ BUSS, JUSTYNA JANISZEWSKA, MONIKA NOWALIŃSKA, IGA PAWŁOWSKA, LESZEK PAWŁOWSKI, PIOTR PIETRZAK, PIOTR POPOWSKI, WIESŁAWA STOŻKOWSKA, LUBOMIRA WENGLER, TADEUSZ WOŁOWSKI, MAGDALENA WROTKOWSKA, R. Zimmermann.
  Źródło: W: Nauki o zdrowiu : architektonika dziedziny. T. 4. Medyczne konotacje / pod red. LUBOMIRY WENGLER, AGATY JANASZCZYK, LESZKA PAWŁOWSKIEGO, PIOTRA POPOWSKIEGO, E. Adamskiej-Pietrzak, PIOTRA PIETRZAKA, AGNIESZKI ZIMMERMANN
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, 2012
 • Tytuł oryginału: Problematyka procesu umierania. Wymiar duchowy człowieka [Dokument elektroniczny]
  Autorzy: I. Adrych, J. Binnebesel, TOMASZ BUSS, JUSTYNA JANISZEWSKA, P. Krakowiak, MONIKA LICHODZIEJEWSKA-NIEMIERKO, PIOTR PIETRZAK, PIOTR POPOWSKI, KRZYSZTOF SOBCZAK, LUBOMIRA WENGLER.
  Źródło: W: Nauki o zdrowiu : architektonika dziedziny. T. 4. Medyczne konotacje / pod red. LUBOMIRY WENGLER, AGATY JANASZCZYK, LESZKA PAWŁOWSKIEGO, PIOTRA POPOWSKIEGO, E. Adamskiej-Pietrzak, PIOTRA PIETRZAKA, AGNIESZKI ZIMMERMANN
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, 2012
 • Tytuł oryginału: Obraz pacjenta w terminalnej fazie choroby w świadomości osób zdrowych
  Autorzy: JUSTYNA JANISZEWSKA, LESZEK PAWŁOWSKI, MONIKA LICHODZIEJEWSKA-NIEMIERKO.
  Źródło: Med. Paliat. Prakt. 2011; t. 5, nr 1, s. 6-15, bibliogr. 34 poz., streszcz. pol.
 • Tytuł oryginału: Multifactorial assessment of cancer-related fatigue in cancer patients: validation of the Polish Version of MFI-20
  Autorzy: T[OMASZ] BUSS, A[GNIESZKA] KRUK, M[IKOŁAJ] MAJKOWICZ, J[USTYNA] JANISZEWSKA, A[LEKSANDRA] MODLIŃSKA, M. Osowicka, M[ONIKA] LICHODZIEJEWSKA-NIEMIERKO.
  Źródło: Curr. Oncol. 2010; vol. 17, nr 5, s. 79
 • Tytuł oryginału: Interdyscyplinarność nauk o zdrowiu
  Autorzy: E. Adamska-Pietrzak, M. Brzeziński, JUSTYNA JANISZEWSKA, AGATA JANASZCZYK, Ł. Karczyński, MONIKA LICHODZIEJEWSKA-NIEMIERKO, PIOTR MRÓZ, MONIKA NOWALIŃSKA, B. Owczarek, PIOTR POPOWSKI, KRZYSZTOF SOBCZAK, WIESŁAWA STOŻKOWSKA, KRYSTYNA de WALDEN-GAŁUSZKO, LUBOMIRA WENGLER, MAGDALENA WROTKOWSKA, MARZENA ZARZECZNA-BARAN, AGNIESZKA ZIMMERMANN.
  Źródło: W: Nauki o zdrowiu : architektonika dziedziny. T. 1. Prolegomena / pod red. LUBOMIRY WENGLER, LESZKA PAWŁOWSKIEGO, AGNIESZKI ZIMMERMANN, AGATY JANASZCZYK, E. Adamskiej-Pietrzak
 • Tytuł oryginału: Teleologia zdrowia : dyscypliny, aktywności, instytucje ukierunkowane na osiąganie zdrowia
  Autorzy: M. Brzeziński, AGATA JANASZCZYK, JUSTYNA JANISZEWSKA, J. Jassem-Bobowicz, M. Labon, MONIKA NOWALIŃSKA, LESZEK PAWŁOWSKI, JOLANTA PĘGIEL-KAMRAT, KRYSTYNA de WALDEN-GAŁUSZKO, EWA WOJDAK-HAASA, AGNIESZKA WOJTECKA, MARZENA ZARZECZNA-BARAN.
  Źródło: W: Nauki o zdrowiu : architektonika dziedziny. T. 1. Prolegomena / pod red. LUBOMIRY WENGLER, LESZKA PAWŁOWSKIEGO, AGNIESZKI ZIMMERMANN, AGATY JANASZCZYK, E. Adamskiej-Pietrzak
 • Tytuł oryginału: Opieka paliatywna u chorych z przewlekłą niewydolnością serca
  Tytuł angielski: Palliative care in patients with chronic heart failure
  Autorzy: ALEKSANDRA MODLIŃSKA, TOMASZ BUSS, JUSTYNA JANISZEWSKA, MONIKA LICHODZIEJEWSKA-NIEMIERKO.
  Źródło: Pielęgniarstwo XXI wieku 2010, nr 4, s. 69-73, bibliogr. 16 poz., streszcz. pol., ang.
 • Tytuł oryginału: Nowoczesne pielęgniarstwo wobec pacjentów z depresją okresu starości
  Autorzy: ALEKSANDRA MODLIŃSKA, I. Brzozowska, KRYSTYNA de WALDEN-GAŁUSZKO, JUSTYNA JANISZEWSKA, P. Krakowiak.
  Źródło: W: Problemy zdrowia psychicznego : Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych / pod red. Małgorzaty Wojciechowskiej
 • Tytuł oryginału: Kinesitherapy alleviates fatigue in terminal hospice cancer patients: an experimental, controlled study
  Autorzy: TOMASZ BUSS, KRYSTYNA de WALDEN-GAŁUSZKO, ALEKSANDRA MODLIŃSKA, M. Osowicka, MONIKA LICHODZIEJEWSKA-NIEMIERKO, JUSTYNA JANISZEWSKA.
  Źródło: Support. Care Cancer 2010; vol. 18, nr 6, s. 743-749, bibliogr. 32 poz., streszcz. ang.
 • Tytuł oryginału: The anxiety and coping with disease in women with breast cancer at different disease stages
  Autorzy: JUSTYNA JANISZEWSKA, KRYSTYNA de WALDEN-GAŁUSZKO, MONIKA LICHODZIEJEWSKA-NIEMIERKO.
  Źródło: Psycho-Oncology 2009; vol. 18, Suppl. 2, s. S 196
 • Tytuł oryginału: Uwarunkowania psychologiczne percepcji bólu przewlekłego. Badanie porównawcze chorych z różnym patomechanizmem bólu
  Tytuł angielski: Psychological conditioning of chronic pain perception . The comparative research of patients with different pathomechanism of pain
  Autorzy: KRYSTYNA de WALDEN-GAŁUSZKO, MIKOŁAJ MAJKOWICZ, JUSTYNA JANISZEWSKA, BOŻENA JANKOWSKA.
  Źródło: Psychoonkologia 2008; t. 12, nr 1, s. 1-6, bibliogr. 16 poz., streszcz. pol. ang.
 • Tytuł oryginału: The religiousness as a way of coping with anxiety in women with breast cancer at different disease stage
  Autorzy: JUSTYNA JANISZEWSKA, TOMASZ BUSS, KRYSTYNA de WALDEN-GAŁUSZKO, MIKOŁAJ MAJKOWICZ, MONIKA LICHODZIEJEWSKA-NIEMIERKO, ALEKSANDRA MODLIŃSKA.
  Źródło: Support. Care Cancer 2008; vol. 16, nr 12, s. 1361-1366, bibliogr. 27 poz., streszcz. ang.