Nasi lekarze

Justyna Janiszewska - psycholog, psychoonkolog Gdańsk - Lifemedica

Dr n. med. Justyna Janiszewska, adiunkt Zakładu Medycyny Paliatywnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest absolwentką Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją rozprawę doktorską, obronioną w 2004 roku w Akademii Medycznej w Gdańsku, poświęciła problematyce lęku u pacjentek z nowotworem gruczołu piersiowego w różnych etapach choroby.

Od 1997 roku dr Justyna Janiszewska prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest także wykładowcą na kursach specjalizacyjnych z zakresu medycyny paliatywnej. Dr Justyna Janiszewska jest promotorem kilkunastu prac magisterskich. Wyniki badań własnych prezentowała zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dr Janiszewska jest autorką kilkunastu artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych.

Poza pracą naukowo – dydaktyczną  dr Janiszewska świadczy usługi psychologiczne na rzecz pacjentów Hospicjum Gdańskiego im. Matki Teresy z Kalkuty, była zatrudniona w Domu Hospicyjnym Caritas im. św. Józefa w Sopocie oraz Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Gdańsku.

Prywatnie dr Janiszewska jest żoną Stanisława Janiszewskiego oraz matką trójki dzieci Marii, Celiny i Wojciecha.

 • Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne – skarbnik
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Rzecz Hospicjum Gdańskiego im. Matki Teresy z Kalkuty – członek Komisji Rewizyjnej
 • 2010 Szkolenie nt. „Psychologiczne aspekty leczenia bólu”
 • 2010 Szkolenie nt. „Psychologia na oddziale somatycznym”
 • 02.2008 – 02.2009 Studia Podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej
 • 2005/2006 Kurs doskonalący w zakresie psychoonkologii, uzyskanie uprawnień trenera szkoleń w zakresie psychoonkologii
 • 2004 Warsztaty psychologiczne dotyczące pomocy psychologicznej rodzinie w żałobie
 • 2004 Sesja szkoleniowa programu psychoonkologicznego Simontona
 • 2003 Warsztaty psychologiczne dotyczące porozumiewania się z osobami terminalnie chorymi
 • 2001 Szkolenie organizatorów szkoleń (trenerów) w dziedzinie opieki długoterminowej i paliatywnej
 • 1998 Kurs doskonalący “Palliative Medicine Advanced Course”
 • 11.02.2014 – uzyskanie Certyfikatu Psychoonkologa (certyfikat nr 72)
 • 20.01.2005 uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
 • Tytuł oryginału: Strategy of coping with end-stage disease and cancer-related fatigue in terminally ill patients
  Autorzy: ALEKSANDRA MODLIŃSKA, B. Kowalik, TOMASZ BUSS, JUSTYNA JANISZEWSKA, MONIKA LICHODZIEJEWSKA-NIEMIERKO.
  Źródło: Am. J. Hosp. Palliat. Med. 2014; vol. 31, nr 7, s. 771-776, bibliogr. 38 poz., streszcz. ang.
 •  Tytuł oryginału: Psychometric properties of the polish version of the multidimensional fatigue inventory-20 in cancer patients
  Autorzy: TOMASZ BUSS, AGNIESZKA KRUK, PIOTR WIŚNIEWSKI, ALEKSANDRA MODLIŃSKA, JUSTYNA JANISZEWSKA, MONIKA LICHODZIEJEWSKA-NIEMIERKO.
  Źródło: J. Pain Symptom Manag. 2014; vol. 48, nr 4, s. 730-737, bibliogr. 27 poz., streszcz. ang.
 • Tytuł oryginału: Wybrane aspekty współpracy lekarzy i psychologów na podstawie wyników badania pilotażowego przeprowadzonego w hospicjach, domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych
  Tytuł angielski: Selected aspects of physician-psychologist cooperation based on a pilot study conducted in hospices, nursery homes and medical care units
  Autorzy: ANNA WYSZADKO, LESZEK PAWŁOWSKI, JUSTYNA JANISZEWSKA, MONIKA LICHODZIEJEWSKA-NIEMIERKO.
  Źródło: Psychoonkologia 2014; t. 18, nr 3, s. 106-115, bibliogr. 22 poz., streszcz. pol., ang.
 • Tytuł oryginału: Determinants of anxiety in patients with advanced somatic disease: differences and similarities between patients undergoing renal replacement therapies and patients suffering from cancer
  Autorzy: JUSTYNA JANISZEWSKA, MONIKA LICHODZIEJEWSKA-NIEMIERKO, JUSTYNA GOŁĘBIEWSKA, MIKOŁAJ MAJKOWICZ, BOLESŁAW RUTKOWSKI.
  Źródło: Int. Urol. Nephrol. 2013; vol. 45, nr 5, s. 1379-1387, bibliogr. 37 poz., streszcz. ang.
 • Tytuł oryginału: Diagnostyczno-terapeutyczne oddziaływania [Dokument elektroniczny]
  Autorzy: E. Adamska-Pietrzak, M. Balwicka-Szczyrba, J. Binnebesel, TOMASZ BUSS, JUSTYNA JANISZEWSKA, MONIKA NOWALIŃSKA, IGA PAWŁOWSKA, LESZEK PAWŁOWSKI, PIOTR PIETRZAK, PIOTR POPOWSKI, WIESŁAWA STOŻKOWSKA, LUBOMIRA WENGLER, TADEUSZ WOŁOWSKI, MAGDALENA WROTKOWSKA, R. Zimmermann.
  Źródło: W: Nauki o zdrowiu : architektonika dziedziny. T. 4. Medyczne konotacje / pod red. LUBOMIRY WENGLER, AGATY JANASZCZYK, LESZKA PAWŁOWSKIEGO, PIOTRA POPOWSKIEGO, E. Adamskiej-Pietrzak, PIOTRA PIETRZAKA, AGNIESZKI ZIMMERMANN
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, 2012
 • Tytuł oryginału: Problematyka procesu umierania. Wymiar duchowy człowieka [Dokument elektroniczny]
  Autorzy: I. Adrych, J. Binnebesel, TOMASZ BUSS, JUSTYNA JANISZEWSKA, P. Krakowiak, MONIKA LICHODZIEJEWSKA-NIEMIERKO, PIOTR PIETRZAK, PIOTR POPOWSKI, KRZYSZTOF SOBCZAK, LUBOMIRA WENGLER.
  Źródło: W: Nauki o zdrowiu : architektonika dziedziny. T. 4. Medyczne konotacje / pod red. LUBOMIRY WENGLER, AGATY JANASZCZYK, LESZKA PAWŁOWSKIEGO, PIOTRA POPOWSKIEGO, E. Adamskiej-Pietrzak, PIOTRA PIETRZAKA, AGNIESZKI ZIMMERMANN
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, 2012
 • Tytuł oryginału: Obraz pacjenta w terminalnej fazie choroby w świadomości osób zdrowych
  Autorzy: JUSTYNA JANISZEWSKA, LESZEK PAWŁOWSKI, MONIKA LICHODZIEJEWSKA-NIEMIERKO.
  Źródło: Med. Paliat. Prakt. 2011; t. 5, nr 1, s. 6-15, bibliogr. 34 poz., streszcz. pol.
 • Tytuł oryginału: Multifactorial assessment of cancer-related fatigue in cancer patients: validation of the Polish Version of MFI-20
  Autorzy: T[OMASZ] BUSS, A[GNIESZKA] KRUK, M[IKOŁAJ] MAJKOWICZ, J[USTYNA] JANISZEWSKA, A[LEKSANDRA] MODLIŃSKA, M. Osowicka, M[ONIKA] LICHODZIEJEWSKA-NIEMIERKO.
  Źródło: Curr. Oncol. 2010; vol. 17, nr 5, s. 79
 • Tytuł oryginału: Interdyscyplinarność nauk o zdrowiu
  Autorzy: E. Adamska-Pietrzak, M. Brzeziński, JUSTYNA JANISZEWSKA, AGATA JANASZCZYK, Ł. Karczyński, MONIKA LICHODZIEJEWSKA-NIEMIERKO, PIOTR MRÓZ, MONIKA NOWALIŃSKA, B. Owczarek, PIOTR POPOWSKI, KRZYSZTOF SOBCZAK, WIESŁAWA STOŻKOWSKA, KRYSTYNA de WALDEN-GAŁUSZKO, LUBOMIRA WENGLER, MAGDALENA WROTKOWSKA, MARZENA ZARZECZNA-BARAN, AGNIESZKA ZIMMERMANN.
  Źródło: W: Nauki o zdrowiu : architektonika dziedziny. T. 1. Prolegomena / pod red. LUBOMIRY WENGLER, LESZKA PAWŁOWSKIEGO, AGNIESZKI ZIMMERMANN, AGATY JANASZCZYK, E. Adamskiej-Pietrzak
 • Tytuł oryginału: Teleologia zdrowia : dyscypliny, aktywności, instytucje ukierunkowane na osiąganie zdrowia
  Autorzy: M. Brzeziński, AGATA JANASZCZYK, JUSTYNA JANISZEWSKA, J. Jassem-Bobowicz, M. Labon, MONIKA NOWALIŃSKA, LESZEK PAWŁOWSKI, JOLANTA PĘGIEL-KAMRAT, KRYSTYNA de WALDEN-GAŁUSZKO, EWA WOJDAK-HAASA, AGNIESZKA WOJTECKA, MARZENA ZARZECZNA-BARAN.
  Źródło: W: Nauki o zdrowiu : architektonika dziedziny. T. 1. Prolegomena / pod red. LUBOMIRY WENGLER, LESZKA PAWŁOWSKIEGO, AGNIESZKI ZIMMERMANN, AGATY JANASZCZYK, E. Adamskiej-Pietrzak
 • Tytuł oryginału: Opieka paliatywna u chorych z przewlekłą niewydolnością serca
  Tytuł angielski: Palliative care in patients with chronic heart failure
  Autorzy: ALEKSANDRA MODLIŃSKA, TOMASZ BUSS, JUSTYNA JANISZEWSKA, MONIKA LICHODZIEJEWSKA-NIEMIERKO.
  Źródło: Pielęgniarstwo XXI wieku 2010, nr 4, s. 69-73, bibliogr. 16 poz., streszcz. pol., ang.
 • Tytuł oryginału: Nowoczesne pielęgniarstwo wobec pacjentów z depresją okresu starości
  Autorzy: ALEKSANDRA MODLIŃSKA, I. Brzozowska, KRYSTYNA de WALDEN-GAŁUSZKO, JUSTYNA JANISZEWSKA, P. Krakowiak.
  Źródło: W: Problemy zdrowia psychicznego : Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych / pod red. Małgorzaty Wojciechowskiej
 • Tytuł oryginału: Kinesitherapy alleviates fatigue in terminal hospice cancer patients: an experimental, controlled study
  Autorzy: TOMASZ BUSS, KRYSTYNA de WALDEN-GAŁUSZKO, ALEKSANDRA MODLIŃSKA, M. Osowicka, MONIKA LICHODZIEJEWSKA-NIEMIERKO, JUSTYNA JANISZEWSKA.
  Źródło: Support. Care Cancer 2010; vol. 18, nr 6, s. 743-749, bibliogr. 32 poz., streszcz. ang.
 • Tytuł oryginału: The anxiety and coping with disease in women with breast cancer at different disease stages
  Autorzy: JUSTYNA JANISZEWSKA, KRYSTYNA de WALDEN-GAŁUSZKO, MONIKA LICHODZIEJEWSKA-NIEMIERKO.
  Źródło: Psycho-Oncology 2009; vol. 18, Suppl. 2, s. S 196
 • Tytuł oryginału: Uwarunkowania psychologiczne percepcji bólu przewlekłego. Badanie porównawcze chorych z różnym patomechanizmem bólu
  Tytuł angielski: Psychological conditioning of chronic pain perception . The comparative research of patients with different pathomechanism of pain
  Autorzy: KRYSTYNA de WALDEN-GAŁUSZKO, MIKOŁAJ MAJKOWICZ, JUSTYNA JANISZEWSKA, BOŻENA JANKOWSKA.
  Źródło: Psychoonkologia 2008; t. 12, nr 1, s. 1-6, bibliogr. 16 poz., streszcz. pol. ang.
 • Tytuł oryginału: The religiousness as a way of coping with anxiety in women with breast cancer at different disease stage
  Autorzy: JUSTYNA JANISZEWSKA, TOMASZ BUSS, KRYSTYNA de WALDEN-GAŁUSZKO, MIKOŁAJ MAJKOWICZ, MONIKA LICHODZIEJEWSKA-NIEMIERKO, ALEKSANDRA MODLIŃSKA.
  Źródło: Support. Care Cancer 2008; vol. 16, nr 12, s. 1361-1366, bibliogr. 27 poz., streszcz. ang.

Kadra

dr n. med. Justyna Janiszewska

psycholog kliniczny

dr hab. n. med. Andrzej Gołębiewski

chirurg i urolog dziecięcy

dr hab. n. med. Sambor Sawicki

specjalista ginekolog, endokrynolog

dr n. med. Marta Stankiewicz

poradnia żywienia

dr n. med. Dmitry Tretiakow

poradnia laryngologiczna

lek. med. Grzegorz Korejwo

specjalista nefrolog

dr n. med. Marcin Markuszewski

specjalista urolog

dr n. med. Beata Bobeł-Olchowik

specjalista chorób wewnętrznych, reumatologia

mgr Karolina Kleist-Lamk

fizjoterapeuta

Dr n. med. Marcin Giaro

chirurg naczyniowy

dr n. med. Ewa Świerblewska

kardiolog, hipertensjolog

dr n. med. Jerzy Michajłowski

specjalista urolog

lek. med. Jacek Pikulicki

chirurg, proktolog

dr n. med. Krystyna Schramm

specjalista nefrolog dziecięcy

dr n. med. Maria Michajłowska

lekarz rehabilitacji

Justyna Janiszewska - psycholog, psychoonkolog Gdańsk - Lifemedica
Marta Malek - dermatolog i wenerolog - Lifemedica Gdańsk
dr Andrzej Gołębiewski - chirurg dziecięcy, urolog dziecięcy
Sambor Sawicki - ginekolog - Lifemedica Gdańsk
Dermatolog Olivia Komorowska
Marta Stankiewicz
Grzegorz Korejwo - nefrolog - Lifemedica Gdańsk
Reumatolog
Marcin Giaro - chirurg naczyniowy
Paweł Jastrzębowski psychiatra
Jerzy Michajłowski - urolog - Lifemedica
Monika Konczalska - Lifemedica Gdańsk
Proktolog Jacek Pikulicki
Olga Glukhova - pediatra Gdańsk
Dr Szycman ortopeda
Pulmonolog Lucyna Górska Gdańsk