Nasi lekarze

Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, regularnie uczestniczącym w krajowych i międzynarodowych kursach, konferencjach oraz sympozjach. Dzięki temu z powodzeniem przeprowadza wszystkie operacje i zabiegi chirurgiczne. Specjalizuje się w chirurgii gastroenterologicznej, przede wszystkim laparoskopowej. Przeprowadził już szereg zaawansowanych operacji laparoskopowych, w tym m.in.: zabiegi resekcyjne w zakresie jelita grubego i cienkiego, pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego, a także operacje w zakresie górnego odcinka przewodu pokarmowego (w tym operacje antyrefluksowe, kardiomiotomie).