Nasi lekarze

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Mińsku.W latach 2005 – 2006 odbyła w ramach stypendium Ministra Zdrowia RP staż podyplomowy na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.  W latach 2007-2013 Asystent w Katedrze I Klinice Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2013 roku uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych, w tym samym roku uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

  • Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Medycznej
  • Ukończenie kursu „Echokardiografia – kurs podstawowy” prowadzony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa – Studium Kliniczno-Dydaktyczne Klinika Kardiologii.
  • Uczestnictwo w VII Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „Cywilizacyjne uwarunkowania kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej” – prezentacja pracy pt.: „Rehabilitacja pacjenta po masywnej rabdomiolizie z powodu ostrego ciężkiego zatrucia alkoholem etylowym” oraz „Rehabilitacja pacjenta z postacią mózgowo-rdzeniową choroby dekompensacyjnej – opis przypadku”. 23 – 25 września 2010r.
  • Uczestnictwo w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Kliniki Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji pod Honorowym Patronatem Jego Magnyficencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Prof. dr hab. n. med. Pawła Górskiego na temat: „Obiektywne metody analizy ruchu”. 19 – 20.09.2008r.
  • Uczestnictwo w XIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Ustroniu 25.02.209 – 28.02.2009.
  • Uczestnictwo w XIII Międzynarodowym Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji na temat: „Deformacje i zespoły bólowe kręgosłupa”. Ryn/ Województwo Warmińsko-Mazurskie 04-07 września 2008 roku.
  • Uczestnictwo w XII Gdańskich Spotkaniach Kardiochirurgicznych 15-16 stycznia 2010r.
  • Ukończenie kursu na temat:”Diagnostyka i leczenie choroby wień Ostre Zespoły Wieńcowe 2008” zorganizowanego przez I Katedrę i Klinikę Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie w okresie od dnia 10.05.2008 roku do 11.05.2008 roku.
  • Uczestnictwo w I Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością w dniach 27-29 września w Poznaniu.

Nagroda za prezentację pracy doktorskiej na drugim roku Dziennych Studiów Doktoranckich w 16th international student scientific conference. Gdańsk 8-10 maj 2008r.

1/13

Tytuł oryginału: Rehabilitacja pacjentki z chorobą Devica : opis przypadku

Autorzy: ANNA BINKIEWICZ­GLIŃSKA, MAŁGORZATA KUSIAK­KACZMAREK, JOANNA JABŁOŃSKA­BRUDŁO,

M. Michajłowska, JAROSŁAW TOMASZEWSKI, DOMINIKA ZIELIŃSKA, MAGDALENA LISZEWSKA, MARTA

SKOCZKOWSKA­NEDOSZYTKO, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: W: XV Sympozjum Naukowo­Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Rozwój metod

diagnostyki i terapii funkcjonalnej wymogiem współczesnej rehabilitacji, Bydgoszcz, 14­15 września 2012 :

streszczenia

Opis fizyczny: S. 61

Charakt. formalna: PSM

Afiliacja GUMed

2/13

Tytuł oryginału: Rehabilitacja pacjenta po masywnej rabdomiolizie z powodu ostrego ciężkiego zatrucia

alkoholem etylowym

Tytuł angielski: Rehabilitation of patient with massive rhabdomyolisis after severe acute ethanol

intoxication: case report

Autorzy: MAŁGORZATA KUSIAK­KACZMAREK, PIOTR NIEDOSZYTKO, BOŻENA JANKOWSKA, MARIA

MICHAJŁOWSKA, JAROSŁAW TOMASZEWSKI, DOMINIKA ZIELIŃSKA, D. Szklarska, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: Post. Rehabil. 2010; t. 24, supl. 8, s. 183­184

ISSN: 0860­6161

Uwagi: VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „Cywilizacyjne uwarunkowania

kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej”, Łódź, 23­25.09.2010 r.

Charakt. formalna: PSC

Afiliacja GUMed

3/13

Tytuł oryginału: Rehabilitacja pacjenta z postacią mózgowo­rdzeniową choroby dekompresyjnej: opis

przypadku

Tytuł angielski: Rehabilitation of patient with the cerebrospinalis type of decompression sickness: case

report

Autorzy: BOŻENA JANKOWSKA, MAŁGORZATA KUSIAK­KACZMAREK, MARIA MICHAJŁOWSKA, JAROSŁAW

TOMASZEWSKI, DOMINIKA ZIELIŃSKA, PIOTR NIEDOSZYTKO, D. Szklarska, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: Post. Rehabil. 2010; t. 24, supl. 8, s. 173­174

ISSN: 0860­6161

Uwagi: VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „Cywilizacyjne uwarunkowania

kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej”, Łódź, 23­25.09.2010 r.

Charakt. formalna: PSC

Afiliacja GUMed

4/13

Tytuł oryginału: Spiroergometryczna próba wysiłkowa u pacjenta z zapaleniem pęcherzyków płucnych

obciążonego niewydolnością serca i astmą oskrzelową : prezentacja przypadku klinicznego

Autorzy: PIOTR NIEDOSZYTKO, DOMINIKA ZIELIŃSKA, KATARZYNA GIERAT­HAPONIUK, MARIA12.12.2014 Wyniki poszukiwań

http://bibliografia.gumed.edu.pl/cgi­bin/expertus3e.exe 2/4

MICHAJŁOWSKA, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: W: XIV Sympozjum Naukowo­Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Rehabilitacja Kardiologiczna ­ osiągnięcia, perspektywy, dylematy”,

Ustroń, 11.02­13.02.2010 : streszczenia

Opis fizyczny: S. 46

Charakt. formalna: PSM

Afiliacja GUMed

5/13

Tytuł oryginału: Blizny patologiczne

Autorzy: IGOR MICHAJŁOWSKI, MICHAŁ SOBJANEK, MARIA MICHAJŁOWSKA.

Źródło: W: Dermatochirurgia / pod red. ADAMA WŁODARKIEWICZA

Adres wydawniczy: Wrocław : Cornetis, 2009

Opis fizyczny: S. 319­328 : Bibliogr. 26 poz., streszcz. pol.

ISBN: 978­83­61415­07­7

Charakt. formalna: RKS

Afiliacja GUMed

6/13

Tytuł oryginału: Czy rehabilitacja kardiologiczna jest powszechnie stosowana u pacjentów z wrodzonymi

wadami serca : wyniki badań ankietowych uczestników warsztatów „Nadzieja dla serc”

Autorzy: KATARZYNA GIERAT­HAPONIUK, I. Haponiuk, M. Chojnicki, DOMINIKA ZIELIŃSKA, PIOTR

NIEDOSZYTKO, MARIA MICHAJŁOWSKA, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: Folia Cardiol. Exc. 2009; t. 4, supl. B, s. 5

ISSN: 1896­2475

Uwagi: XIII Sympozjum Naukowo­Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Ustroń, 25­25 lutego 2009 roku

Charakt. formalna: PSZ

Afiliacja GUMed

7/13

Tytuł oryginału: Ocena wydolności fizycznej pacjentów poddanych kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej

w warunkach domowych pod kontrolą telemetrii : doniesienie wstępne

Autorzy: MARIA MICHAJŁOWSKA, MAŁGORZATA KUSIAK­KACZMAREK, DOMINIKA ZIELIŃSKA, PIOTR

NIEDOSZYTKO, JAROSŁAW TOMASZEWSKI, KATARZYNA GIERAT­HAPONIUK, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: Folia Cardiol. Exc. 2009; t. 4, supl. B, s. 8

ISSN: 1896­2475

Uwagi: XIII Sympozjum Naukowo­Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Ustroń, 25­25 lutego 2009 roku

Charakt. formalna: PSZ

Afiliacja GUMed

8/13

Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka chorób układu sercowo­naczyniowego, wydolność fizyczna i cechy

osobowościowe „Gdańskich Morsów” : doniesienie wstępne

Tytuł angielski: Cardiovascular risk factors, exercise capacity and personality traits in the group of „Gdańskie

Morsy” („winter swimmers”) : early results

Autorzy: PIOTR NIEDOSZYTKO, DOMINIKA ZIELIŃSKA, M. Skoczkowska, MARIA MICHAJŁOWSKA, JAROSŁAW

TOMASZEWSKI, MAŁGORZATA KUSIAK­KACZMAREK, KATARZYNA GIERAT­HAPONIUK, I. Syczewska, J. ZajtKwiatkowska,

STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: KardioProfil 2009; t. 7, nr 1, s. 46­51, bibliogr. 12 poz., streszcz. pol., ang.

ISSN: 1731­2280

Charakt. formalna: ARP

Afiliacja GUMed12.12.2014 Wyniki poszukiwań

http://bibliografia.gumed.edu.pl/cgi­bin/expertus3e.exe 3/4

Punktacja ministerstwa: 2.000

9/13

Tytuł oryginału: Linijna IgA dermatoza indukowana przez leki

Autorzy: I[GOR] MICHAJŁOWSKI, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA­WOJDYŁO, W[IOLETTA] BARAŃSKA­RYBAK,

M[ICHAŁ] SOBJANEK, M. Michajłowska, H[ANNA] ŁUGOWSKA­UMER, M[AGDALENA] TRZECIAK.

Źródło: W: IV Ogólnopolskie Warsztaty Naukowo­Szkoleniowe Sekcji Dermatologicznej PTA, Słupsk­Ustka, 7­

10.02.2008

Adres wydawniczy: S. 43­44

Charakt. formalna: PSZ

Afiliacja GUMed

10/13

Tytuł oryginału: Charakterystyka Gdańskich Morsów z uwzględnieniem czynników ryzyka chorób układu

sercowo­naczyniowego : doniesienie wstępne

Autorzy: PIOTR NIEDOSZYTKO, DOMINIKA ZIELIŃSKA, M. Skoczkowska, M[ARIA] MICHAJŁOWSKA,

J[AROSŁAW] TOMASZEWSKI, M[AŁGORZATA] KUSIAK­KACZMAREK, K[ATARZYNA] GIERAT­HAPONIUK, J. ZajtKwiatkowska,

S[TANISŁAW] BAKUŁA.

Źródło: KardioProfil 2008; t. 6, nr 6, s. 458

ISSN: 1731­2280

Uwagi: II Konferencja Sekcji Kardiologii Sportowej PTK ­ III Olimpijskiego Dnia Kardiologii w Centrum

Olimpijskim PKOL w dn. 3.12.2008 r.

Charakt. formalna: PSZ

Afiliacja GUMed

11/13

Tytuł oryginału: Ocena wydolności fizycznej i stanu psychicznego pacjentów w odległym okresie po

kardiochirurgicznej korekcji wrodzonych wad serca : doniesienie wstępne

Autorzy: KATARZYNA GIERAT­HAPONIUK, DOMINIKA ZIELIŃSKA, I. Haponiuk, JOANNA KWIATKOWSKA,

MARIA MICHAJŁOWSKA, P. Niedoszytko, DARIUSZ WIECZOREK, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: Post. Rehabil. 2008; t. 22, supl. 6, s. 32­33

ISSN: 0860­6161

Uwagi: XII Sympozjum Naukowo­Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego

Towarzystwa Kardiologicznego, Ustroń, 27.02.­01.03.2008

Charakt. formalna: PSZ

Afiliacja GUMed

12/13

Tytuł oryginału: Wydolność fizyczna i nawyki żywieniowe studentów trójmiejskich uczelni : wyniki wstępne

Autorzy: P. Niedoszytko, MARIA MICHAJŁOWSKA, DOMINIKA ZIELIŃSKA, MAŁGORZATA KUSIAKKACZMAREK,

KATARZYNA GIERAT­HAPONIUK, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: Post. Rehabil. 2008; t. 22, supl. 6, s. 40

ISSN: 0860­6161

Uwagi: XII Sympozjum Naukowo­Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego

Towarzystwa Kardiologicznego, Ustroń, 27.02.­01.03.2008

Charakt. formalna: PSZ

Afiliacja GUMed

13/13

Tytuł oryginału: Linijna IgA dermatoza pęcherzowa indukowana przez leki

Tytuł angielski: Drug­induced linear IgA bullous disease

Autorzy: I[GOR] MICHAJŁOWSKI, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA­WOJDYŁO, W[IOLETTA] BARAŃSKA­RYBAK,12.12.2014 Wyniki poszukiwań

http://bibliografia.gumed.edu.pl/cgi­bin/expertus3e.exe 4/4

M[ICHAŁ] SOBJANEK, M[ARIA] MICHAJŁOWSKA, H[ANNA] ŁUGOWSKA­UMER, M[AGDALENA] TRZECIAK.

Źródło: W: Współczesna terapia dermatoz alergicznych / pod red. ROMANA NOWICKIEGO

Adres wydawniczy: Gdańsk : Firma AS Consulting ­ Łódź, 2008

Opis fizyczny: S. 391­399 : Bibliogr. 47 poz., streszcz. pol., ang.

ISBN: 978­83­61738­00­8

Charakt. formalna: RKS

Afiliacja GUMed

Punktacja ministerstwa: 3.000

Kadra

dr hab. n. med. Andrzej Gołębiewski

chirurg i urolog dziecięcy

dr n. med. Krystyna Schramm

specjalista nefrolog dziecięcy

dr n. med. Marta Stankiewicz

poradnia żywienia

dr n. med. Beata Bobeł-Olchowik

specjalista chorób wewnętrznych, reumatologia

lek. med. Jacek Pikulicki

chirurg, proktolog

Dr n. med. Marcin Giaro

chirurg naczyniowy

lek. med. Grzegorz Korejwo

specjalista nefrolog

dr hab. n. med. Sambor Sawicki

specjalista ginekolog, endokrynolog

dr n. med. Maria Michajłowska

lekarz rehabilitacji

dr n. med. Dmitry Tretiakow

poradnia laryngologiczna

dr n. med. Ewa Świerblewska

kardiolog, hipertensjolog

dr n. med. Justyna Janiszewska

psycholog kliniczny

dr n. med. Jerzy Michajłowski

specjalista urolog

mgr Karolina Kleist-Lamk

fizjoterapeuta

dr n. med. Marcin Markuszewski

specjalista urolog

dr Andrzej Gołębiewski - chirurg dziecięcy, urolog dziecięcy
Dermatolog Olivia Komorowska
Marta Stankiewicz
Reumatolog
Proktolog Jacek Pikulicki
Marcin Giaro - chirurg naczyniowy
Grzegorz Korejwo - nefrolog - Lifemedica Gdańsk
Dr Szycman ortopeda
Sambor Sawicki - ginekolog - Lifemedica Gdańsk
Justyna Janiszewska - psycholog, psychoonkolog Gdańsk - Lifemedica
Marta Malek - dermatolog i wenerolog - Lifemedica Gdańsk
Monika Konczalska - Lifemedica Gdańsk
Jerzy Michajłowski - urolog - Lifemedica
Olga Glukhova - pediatra Gdańsk
Pulmonolog Lucyna Górska Gdańsk
Paweł Jastrzębowski psychiatra