Nasi lekarze

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Mińsku.W latach 2005 – 2006 odbyła w ramach stypendium Ministra Zdrowia RP staż podyplomowy na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.  W latach 2007-2013 Asystent w Katedrze I Klinice Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2013 roku uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych, w tym samym roku uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

  • Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Medycznej
  • Ukończenie kursu „Echokardiografia – kurs podstawowy” prowadzony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa – Studium Kliniczno-Dydaktyczne Klinika Kardiologii.
  • Uczestnictwo w VII Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „Cywilizacyjne uwarunkowania kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej” – prezentacja pracy pt.: „Rehabilitacja pacjenta po masywnej rabdomiolizie z powodu ostrego ciężkiego zatrucia alkoholem etylowym” oraz „Rehabilitacja pacjenta z postacią mózgowo-rdzeniową choroby dekompensacyjnej – opis przypadku”. 23 – 25 września 2010r.
  • Uczestnictwo w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Kliniki Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji pod Honorowym Patronatem Jego Magnyficencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Prof. dr hab. n. med. Pawła Górskiego na temat: „Obiektywne metody analizy ruchu”. 19 – 20.09.2008r.
  • Uczestnictwo w XIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Ustroniu 25.02.209 – 28.02.2009.
  • Uczestnictwo w XIII Międzynarodowym Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji na temat: „Deformacje i zespoły bólowe kręgosłupa”. Ryn/ Województwo Warmińsko-Mazurskie 04-07 września 2008 roku.
  • Uczestnictwo w XII Gdańskich Spotkaniach Kardiochirurgicznych 15-16 stycznia 2010r.
  • Ukończenie kursu na temat:”Diagnostyka i leczenie choroby wień Ostre Zespoły Wieńcowe 2008” zorganizowanego przez I Katedrę i Klinikę Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie w okresie od dnia 10.05.2008 roku do 11.05.2008 roku.
  • Uczestnictwo w I Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością w dniach 27-29 września w Poznaniu.

Nagroda za prezentację pracy doktorskiej na drugim roku Dziennych Studiów Doktoranckich w 16th international student scientific conference. Gdańsk 8-10 maj 2008r.

1/13

Tytuł oryginału: Rehabilitacja pacjentki z chorobą Devica : opis przypadku

Autorzy: ANNA BINKIEWICZ­GLIŃSKA, MAŁGORZATA KUSIAK­KACZMAREK, JOANNA JABŁOŃSKA­BRUDŁO,

M. Michajłowska, JAROSŁAW TOMASZEWSKI, DOMINIKA ZIELIŃSKA, MAGDALENA LISZEWSKA, MARTA

SKOCZKOWSKA­NEDOSZYTKO, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: W: XV Sympozjum Naukowo­Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Rozwój metod

diagnostyki i terapii funkcjonalnej wymogiem współczesnej rehabilitacji, Bydgoszcz, 14­15 września 2012 :

streszczenia

Opis fizyczny: S. 61

Charakt. formalna: PSM

Afiliacja GUMed

2/13

Tytuł oryginału: Rehabilitacja pacjenta po masywnej rabdomiolizie z powodu ostrego ciężkiego zatrucia

alkoholem etylowym

Tytuł angielski: Rehabilitation of patient with massive rhabdomyolisis after severe acute ethanol

intoxication: case report

Autorzy: MAŁGORZATA KUSIAK­KACZMAREK, PIOTR NIEDOSZYTKO, BOŻENA JANKOWSKA, MARIA

MICHAJŁOWSKA, JAROSŁAW TOMASZEWSKI, DOMINIKA ZIELIŃSKA, D. Szklarska, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: Post. Rehabil. 2010; t. 24, supl. 8, s. 183­184

ISSN: 0860­6161

Uwagi: VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „Cywilizacyjne uwarunkowania

kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej”, Łódź, 23­25.09.2010 r.

Charakt. formalna: PSC

Afiliacja GUMed

3/13

Tytuł oryginału: Rehabilitacja pacjenta z postacią mózgowo­rdzeniową choroby dekompresyjnej: opis

przypadku

Tytuł angielski: Rehabilitation of patient with the cerebrospinalis type of decompression sickness: case

report

Autorzy: BOŻENA JANKOWSKA, MAŁGORZATA KUSIAK­KACZMAREK, MARIA MICHAJŁOWSKA, JAROSŁAW

TOMASZEWSKI, DOMINIKA ZIELIŃSKA, PIOTR NIEDOSZYTKO, D. Szklarska, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: Post. Rehabil. 2010; t. 24, supl. 8, s. 173­174

ISSN: 0860­6161

Uwagi: VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „Cywilizacyjne uwarunkowania

kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej”, Łódź, 23­25.09.2010 r.

Charakt. formalna: PSC

Afiliacja GUMed

4/13

Tytuł oryginału: Spiroergometryczna próba wysiłkowa u pacjenta z zapaleniem pęcherzyków płucnych

obciążonego niewydolnością serca i astmą oskrzelową : prezentacja przypadku klinicznego

Autorzy: PIOTR NIEDOSZYTKO, DOMINIKA ZIELIŃSKA, KATARZYNA GIERAT­HAPONIUK, MARIA12.12.2014 Wyniki poszukiwań

http://bibliografia.gumed.edu.pl/cgi­bin/expertus3e.exe 2/4

MICHAJŁOWSKA, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: W: XIV Sympozjum Naukowo­Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Rehabilitacja Kardiologiczna ­ osiągnięcia, perspektywy, dylematy”,

Ustroń, 11.02­13.02.2010 : streszczenia

Opis fizyczny: S. 46

Charakt. formalna: PSM

Afiliacja GUMed

5/13

Tytuł oryginału: Blizny patologiczne

Autorzy: IGOR MICHAJŁOWSKI, MICHAŁ SOBJANEK, MARIA MICHAJŁOWSKA.

Źródło: W: Dermatochirurgia / pod red. ADAMA WŁODARKIEWICZA

Adres wydawniczy: Wrocław : Cornetis, 2009

Opis fizyczny: S. 319­328 : Bibliogr. 26 poz., streszcz. pol.

ISBN: 978­83­61415­07­7

Charakt. formalna: RKS

Afiliacja GUMed

6/13

Tytuł oryginału: Czy rehabilitacja kardiologiczna jest powszechnie stosowana u pacjentów z wrodzonymi

wadami serca : wyniki badań ankietowych uczestników warsztatów „Nadzieja dla serc”

Autorzy: KATARZYNA GIERAT­HAPONIUK, I. Haponiuk, M. Chojnicki, DOMINIKA ZIELIŃSKA, PIOTR

NIEDOSZYTKO, MARIA MICHAJŁOWSKA, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: Folia Cardiol. Exc. 2009; t. 4, supl. B, s. 5

ISSN: 1896­2475

Uwagi: XIII Sympozjum Naukowo­Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Ustroń, 25­25 lutego 2009 roku

Charakt. formalna: PSZ

Afiliacja GUMed

7/13

Tytuł oryginału: Ocena wydolności fizycznej pacjentów poddanych kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej

w warunkach domowych pod kontrolą telemetrii : doniesienie wstępne

Autorzy: MARIA MICHAJŁOWSKA, MAŁGORZATA KUSIAK­KACZMAREK, DOMINIKA ZIELIŃSKA, PIOTR

NIEDOSZYTKO, JAROSŁAW TOMASZEWSKI, KATARZYNA GIERAT­HAPONIUK, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: Folia Cardiol. Exc. 2009; t. 4, supl. B, s. 8

ISSN: 1896­2475

Uwagi: XIII Sympozjum Naukowo­Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Ustroń, 25­25 lutego 2009 roku

Charakt. formalna: PSZ

Afiliacja GUMed

8/13

Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka chorób układu sercowo­naczyniowego, wydolność fizyczna i cechy

osobowościowe „Gdańskich Morsów” : doniesienie wstępne

Tytuł angielski: Cardiovascular risk factors, exercise capacity and personality traits in the group of „Gdańskie

Morsy” („winter swimmers”) : early results

Autorzy: PIOTR NIEDOSZYTKO, DOMINIKA ZIELIŃSKA, M. Skoczkowska, MARIA MICHAJŁOWSKA, JAROSŁAW

TOMASZEWSKI, MAŁGORZATA KUSIAK­KACZMAREK, KATARZYNA GIERAT­HAPONIUK, I. Syczewska, J. ZajtKwiatkowska,

STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: KardioProfil 2009; t. 7, nr 1, s. 46­51, bibliogr. 12 poz., streszcz. pol., ang.

ISSN: 1731­2280

Charakt. formalna: ARP

Afiliacja GUMed12.12.2014 Wyniki poszukiwań

http://bibliografia.gumed.edu.pl/cgi­bin/expertus3e.exe 3/4

Punktacja ministerstwa: 2.000

9/13

Tytuł oryginału: Linijna IgA dermatoza indukowana przez leki

Autorzy: I[GOR] MICHAJŁOWSKI, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA­WOJDYŁO, W[IOLETTA] BARAŃSKA­RYBAK,

M[ICHAŁ] SOBJANEK, M. Michajłowska, H[ANNA] ŁUGOWSKA­UMER, M[AGDALENA] TRZECIAK.

Źródło: W: IV Ogólnopolskie Warsztaty Naukowo­Szkoleniowe Sekcji Dermatologicznej PTA, Słupsk­Ustka, 7­

10.02.2008

Adres wydawniczy: S. 43­44

Charakt. formalna: PSZ

Afiliacja GUMed

10/13

Tytuł oryginału: Charakterystyka Gdańskich Morsów z uwzględnieniem czynników ryzyka chorób układu

sercowo­naczyniowego : doniesienie wstępne

Autorzy: PIOTR NIEDOSZYTKO, DOMINIKA ZIELIŃSKA, M. Skoczkowska, M[ARIA] MICHAJŁOWSKA,

J[AROSŁAW] TOMASZEWSKI, M[AŁGORZATA] KUSIAK­KACZMAREK, K[ATARZYNA] GIERAT­HAPONIUK, J. ZajtKwiatkowska,

S[TANISŁAW] BAKUŁA.

Źródło: KardioProfil 2008; t. 6, nr 6, s. 458

ISSN: 1731­2280

Uwagi: II Konferencja Sekcji Kardiologii Sportowej PTK ­ III Olimpijskiego Dnia Kardiologii w Centrum

Olimpijskim PKOL w dn. 3.12.2008 r.

Charakt. formalna: PSZ

Afiliacja GUMed

11/13

Tytuł oryginału: Ocena wydolności fizycznej i stanu psychicznego pacjentów w odległym okresie po

kardiochirurgicznej korekcji wrodzonych wad serca : doniesienie wstępne

Autorzy: KATARZYNA GIERAT­HAPONIUK, DOMINIKA ZIELIŃSKA, I. Haponiuk, JOANNA KWIATKOWSKA,

MARIA MICHAJŁOWSKA, P. Niedoszytko, DARIUSZ WIECZOREK, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: Post. Rehabil. 2008; t. 22, supl. 6, s. 32­33

ISSN: 0860­6161

Uwagi: XII Sympozjum Naukowo­Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego

Towarzystwa Kardiologicznego, Ustroń, 27.02.­01.03.2008

Charakt. formalna: PSZ

Afiliacja GUMed

12/13

Tytuł oryginału: Wydolność fizyczna i nawyki żywieniowe studentów trójmiejskich uczelni : wyniki wstępne

Autorzy: P. Niedoszytko, MARIA MICHAJŁOWSKA, DOMINIKA ZIELIŃSKA, MAŁGORZATA KUSIAKKACZMAREK,

KATARZYNA GIERAT­HAPONIUK, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: Post. Rehabil. 2008; t. 22, supl. 6, s. 40

ISSN: 0860­6161

Uwagi: XII Sympozjum Naukowo­Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego

Towarzystwa Kardiologicznego, Ustroń, 27.02.­01.03.2008

Charakt. formalna: PSZ

Afiliacja GUMed

13/13

Tytuł oryginału: Linijna IgA dermatoza pęcherzowa indukowana przez leki

Tytuł angielski: Drug­induced linear IgA bullous disease

Autorzy: I[GOR] MICHAJŁOWSKI, M[AŁGORZATA] SOKOŁOWSKA­WOJDYŁO, W[IOLETTA] BARAŃSKA­RYBAK,12.12.2014 Wyniki poszukiwań

http://bibliografia.gumed.edu.pl/cgi­bin/expertus3e.exe 4/4

M[ICHAŁ] SOBJANEK, M[ARIA] MICHAJŁOWSKA, H[ANNA] ŁUGOWSKA­UMER, M[AGDALENA] TRZECIAK.

Źródło: W: Współczesna terapia dermatoz alergicznych / pod red. ROMANA NOWICKIEGO

Adres wydawniczy: Gdańsk : Firma AS Consulting ­ Łódź, 2008

Opis fizyczny: S. 391­399 : Bibliogr. 47 poz., streszcz. pol., ang.

ISBN: 978­83­61738­00­8

Charakt. formalna: RKS

Afiliacja GUMed

Punktacja ministerstwa: 3.000