Nasi lekarze

W 2008 roku ukończyła licencjackie studia na kierunku biologia, specjalizacja biologia molekularna na Uniwersytecie Gdańskim. W 2014 roku uzyskała tytuł magistra fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2014 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Katedrze Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w rehabilitacji schorzeń ortopedycznych, mięśniowo-powięziowych oraz nerwów obwodowych.

 

  • Szkolenie: Elektromiografia funkcjonalna w badaniach naukowych (Zen machines)
  • Kursy: Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich, części 1-4 (Polskie Towarzystwo Fizjoterapii)
  • Warsztaty: Wykorzystanie elektromiografii powierzchniowej w fizjoterapii. Ocena i trening z biofeedbackiem (Technomex)
  • IX Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej: Rehabilitacja w bólach krzyża oparta na dowodach naukowych.
  • Kursy: Terapia manualna według koncepcji Kaltenborn – Evjenth, części 1-6 (Kaltenborn-Evjenth International)
  • Kursy: Specjalistyczny kurs dla fizjoterapeutów – Kolano podstawy (Polskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej)
  • Kursy: Basic Course of Kinesiology Taping (Rehakursy)
  • Wyróżnienie Dziekana Uniwersytetu Gdańskiego za wyniki w nauce
  • Wyróżnienie Dziekana Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za wyniki w nauce