Nasi lekarze

Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób układu nerwowego dzieci i młodzieży takich jak: wady układu nerwowego, opóźnienia rozwoju psychoruchowego, zaburzenia ruchowe- mózgowe porażenie dziecięce, padaczka, bóle głowy i inne.

Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych.

  • Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych