Nasi lekarze

Od 13 lat zajmuje się pracą indywidualną z pacjentami przewlekle chorymi, pacjentami chorymi somatycznie, rodzinami oraz dziećmi i młodzieżą, prowadząc terapię rodzin, indywidualną.

Współautorka ogólnokrajowych projektów prozdrowotnych- członek rady naukowej, współautorka programów międzynarodowych dotyczących wspierania osób po przebytej chorobie nowotworowej.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów GUMed, zajęcia na studiach podyplomowych,warsztaty szkoleniowe i rozwojowe. Autorka publikacji naukowych, opiekun merytoryczny studentów i stażystów. W swojej pracy z pacjentem zwraca uwagę na holistyczne podejście terapeutyczne, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W Centrum Zdrowia Lifemedica zajmować się będę indywidualną pracą z pacjentem dorosłym oraz dziećmi, młodzieżą i rodzinami.
W obszarze mojej pracy , świadczona pomoc psychologiczna ma charakter interwencyjny lub długoterminowy, dotyczy różnych trudnych obszarów życia człowieka, z którymi chce się skonfrontować i je przepracować.