Nasi lekarze

Dr med. Ewa Świerblewska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Gdańskiej Akademii Medycznej. Od początku pracy zawodowej związana jest z Kliniką Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii. W 2001 roku uzyskała tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych a w 2006 roku specjalizację z kardiologii oraz hipertensjologii. Równolegle z działalnością usługową na rzecz pacjentów uczestniczy w licznych projektach naukowych i badaniach klinicznych prowadzonych w macierzystej Klinice. Jest autorem i współautorem 75 prac naukowych i doniesień zjazdowych. W 2005 roku obroniła pracę doktorską pt. „ Ocena zależności pomiędzy aktywnością układu współczulnego a podatnością naczyń tętniczych” i uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Dr med. Ewa Świerblewska jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Posiada certyfikaty Towarzystw Kardiologicznych oraz Ultrasonograficznych w zakresie badań ECHO oraz obrazowania dopplerowskiego naczyń obwodowych.

 

  • Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego
  • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne