Nasi lekarze

Jerzy Michajłowski - urolog - Lifemedica

Studia na Wydziale Lekarskim Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego ukończył w roku 2004.

Po otrzymaniu stypendium Ministra Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005/2006 odbył staż podyplomowy w Akademii Medycznej w Gdańsku (aktualnie Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz rozpoczął przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach Dziennych Studiów Doktoranckich w Katedrze i Klinice Urologii AMG. Rok później rozpoczął specjalizację w dziedzinie „urologia”, otrzymując stanowisko asystenta.

W roku 2010 obronił rozprawę doktorską na temat termoablacji guzów nerek (praca pod kierownictwem prof. dr hab. Kazimierza Krajki). Trzy lata później ukończył specjalizację, awansując na stanowisko adiunkta w roku 2014. Jest członkiem renomowanych towarzystw naukowych (European Association of Urology (EAU), Polskie Towarzystwo Urologiczne, Białoruskie Towarzystwo Urologiczne). Jest autorem i współautorem 50 publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych.

Zobacz stronę poradni urologicznej w Gdańsku.

  • European Association of Urology (EAU)
  • Polskie Towarzystwo Urologiczne
  • Białoruskie Towarzystwo Urologiczne