Nasi lekarze

Od roku 2017 jest słuchaczem studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Odbyła szkolenie specjalizacyjne z dziedzin dermatologii i wenerologii. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku 2014.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (European Academy of Dermatology and Venereology), a także autorką i współautorką wielu prac naukowych. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.

W codziennej pracy zajmuje się leczeniem pacjentów dorosłych i dzieci. Szczególnie zajmuje się schorzeniami takimi, jak dermatozy męskich zewnętrznych narządów płciowych oraz łuszczyca.