Nasi lekarze

Pulmonolog Lucyna Górska Gdańsk

Lucyna Górska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Gdańskiej Akademii Medycznej z 2002 roku. Od początku pracy zawodowej związana jest z Kliniką Alergologii i Pulmonologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego GUMed w Gdańsku, gdzie poza regularną pracą kliniczną z pacjentami uczestniczy w licznych projektach naukowych. W 2010 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a w 2014 – specjalisty z zakresu chorób płuc. Jest autorem i współautorem 44 prac naukowych i doniesień zjazdowych publikowanych i wygłoszonych zarówno w polskich jak i zagranicznych źródłach.

Lek. Lucyna Górska jest członkiem wpływowych Towarzystw Medycznych zajmujących się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu oddechowego tj.

  • Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc,
  • Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
  • Pomorskiego Oddziału Towarzystwa Przeciwnikotynowego,

w których pełni funkcje członka zarządów.