Nasi lekarze

Marcin Rutkowski ,urodzony 27 .02.1977 roku w Suwałkach. W roku 2002 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. W roku 2010 uzyskach stopień specjalisty chorób wewnętrznych, a w roku 2014 specjalisty diabetologa. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w roku 2012.

Od roku 2004 do chwili obecnej zatrudniony w Katedrze i Klinice Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego/ Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, początkowo jako asystent, a od roku 2012 jako adiunkt.

 • Członek Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
 • Joslin Diabetes Center – International Professional Education , Type 2 Diabetes Management: From complex science to practical approaches. 2014
 • Medtronic Praktyczna Szkoła Pompowa – Nowoczesna kontrola cukrzycy w codziennej praktyce lekarskiej – 2013
 • Laureat nagrody naukowej Rektora GUMed I st. za rok 2012
 • 1.Prevalence of diabetes and impaired fasting glucose in Poland : the NATPOL 2011 study
  Autorzy: M[ARCIN] RUTKOWSKI, PIOTR BANDOSZ, L. Czupryniak, Z. Gaciong, B. Solnica, HANNA JASIEL-WOJCULEWICZ, BOGDAN WYRZYKOWSKI, M. J. Pencina, TOMASZ ZDROJEWSKI.
  Źródło: Diabet. Med. 2014; vol. 31, nr 12, s. 1568-1571, bibliogr. 15 poz., streszcz. ang.
  DOI: 10.1111/dme.12542
 • 2.Epidemiology of physical activity in adult Polish population in the second decade of the 21st cebtury : results of the NATPOL 2011 study
  Autorzy: W. Drygas, W. Sakłak, M. Kwaśniewska, PIOTR BANDOSZ, MARCIN RUTKOWSKI, W. Bielecki, E. Rębowska, K. Prusik, TOMASZ ZDROJEWSKI.
  Źródło: Int. J. Occupat. Med. Environ. Health 2013; vol. 26, nr 6, s. 846-855, bibliogr. 30 poz., streszcz. ang.
  DOI: 10.2478/s13382-013-0160-9
 • 3.Prevalence and control of cardiovascular risk factors in Poland : assumptions and objectives of the NATPOL 2011 Survey
  Autorzy: TOMASZ ZDROJEWSKI, MARCIN RUTKOWSKI, PIOTR BANDOSZ, Z. Gaciong, T. Jędrzejczyk, B. Solnica, M. Pencina, W. Drygas, B. Wojtyniak, T. Grodzicki, J. Piwoński, BOGDAN WYRZYKOWSKI.
  Źródło: Kardiol. Pol. 2013; vol. 71, nr 4, s. 381-392, bibliogr. 22 poz., streszcz. ang., pol.
  DOI: 10.5603/KP.2013.0066
 • 4.Decline in mortality from coronary heart disease in Poland after socioeconomic transformation : modelling study
  Autorzy: PIOTR BANDOSZ, M. O’Flaherty, W. Drygas, MARCIN RUTKOWSKI, J. Koziarek, BOGDAN WYRZYKOWSKI, K. Bennett, TOMASZ ZDROJEWSKI, S. Capewell.
  Źródło: Br. Med. J. 2012; vol. 344, d8136, [10 k.], bibliogr. 40 poz., streszcz. ang.
 • 5. Cerebral vasomotor reactivity and extent of white matter lesions in middle-aged men with arterial hypertension: a pilot study
  Autorzy: GRZEGORZ M. KOZERA, MIROSŁAWA DUBANIEWICZ, TOMASZ ZDROJEWSKI, A. Madej-Dmochowska, M. Mielczarek, J. Wojczal, KAMIL CHWOJNICKI, EWA ŚWIERBLEWSKA, U. Schminke, BOGDAN WYRZYKOWSKI, WALENTY M. NYKA, [i in.], KATARZYNA KUNICKA, DARIUSZ GĄSECKI, PIOTR BANDOSZ, MARCIN RUTKOWSKI, LESZEK BIENIASZEWSKI, MICHAŁ STUDNIAREK, BARBARA KRUPA-WOJCIECHOWSKA, BOGDAN WYRZYKOWSKI.
  Źródło: Am. J. Hypertens. 2010; vol. 23, nr 11, s. 1198-1203, bibliogr. 33 poz., streszcz. ang.
 • 6.Mortality from ischaemic heart disease in Poland in 1991-1996 estimated by the coding system used since 1997
  Autorzy: B. Jasiński, PIOTR BANDOSZ, B. Wojtyniak, TOMASZ ZDROJEWSKI, MARCIN RUTKOWSKI, J. Koziarek, W. Piotrowski, W. Drygas.
  Źródło: Kardiol. Pol. 2010; t. 68, nr 5, s. 520-527, bibliogr. 16 poz. , streszcz. ang., pol.
 • 7. Screening for major cardiovascular risk factors among Members of Polish Parliament as a continuation of health marketing for effective cardiovascular prevention in Poland. Warsaw, May 2006
  Autorzy: MARCIN RUTKOWSKI, TOMASZ ZDROJEWSKI, PIOTR BANDOSZ, Ł. Wierucki, J. Piwoński, A. Piwońska, KRZYSZTOF NARKIEWICZ, G. Opolski, W. Drygas, J. Korewicki, BOGDAN WYRZYKOWSKI.
  Źródło: Kardiol. Pol. 2007; t. 65, nr 5, s. 486-492, bibliogr. 18 poz., streszcz. ang., pol.
 • 8. How to improve cooperation with political leaders and other decision-makers to improve prevention of cardiovascular disease: lessons from Poland
  Autorzy: TOMASZ ZDROJEWSKI, ZOFIA BABIŃSKA, M. Kąkol, W. Januszko, MARCIN RUTKOWSKI, P. Bandosz, J. Piwoński, BARBARA KRUPA-WOJCIECHOWSKA, BOGDAN WYRZYKOWSKI.
  Źródło: Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil. 2006; vol. 13, nr 3, s. 319-324, bibliogr. 13 poz., streszcz. ang.
 • 9. Zastosowanie testów w ocenie nauczania Propedeutyki Interny :10 lat doświadczeń własnych w Akademii Medycznej w Gdańsku. Cz. 2
  Tytuł angielski: tests’ application in the assessment of Propedeutics of Internal Diseases :10 year own experience
  Autorzy: HANNA JASIEL-WOJCULEWICZ, TOMASZ ZDROJEWSKI, MARCIN RUTKOWSKI, KAMIL CHWOJNICKI, P. Bandosz, JACEK KACZMAREK, KRZYSZTOF SWORCZAK, BOGDAN WYRZYKOWSKI, SŁAWOMIR ZALEWSKI.
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2006; t. 65, nr 3, s. 282-287, bibliogr. 10 poz.
 • 10. Modelowy projekt prewencji chorób układu krążenia na przykładzie doświadczeń Programu SOPKARD. Cz. 2. Podprogramy diagnostyczne i interwencyjne
  Autorzy: A. Ignaszewska-Wyrzykowska, TOMASZ ZDROJEWSKI, K. Gil, A. Pakalska-Korcala, GRZEGORZ KOZERA, A. Madej-Dmochowska, M. Wojciechowicz, M. Neuman-Łaniec, M. Rutkowski, P. Bandosz, Ł. Matwiejczyk, J. Piwoński, G. Opolski, W. Kawalec, BOGDAN WYRZYKOWSKI.
  Źródło: Choroby Serca i Naczyń 2005; t. 2, nr 1, s. 1-13, bibliogr. 17 poz., streszcz. pol.
 • 11.Rola uczelni w nowoczesnej prewencji chorób układu krążenia na przykładzie programów Akademii Medycznej w Gdańsku
  Autorzy: TOMASZ ZDROJEWSKI, Ł. Wierucki, A. Ignaszewska-Wyrzykowska, MARZENA ZARZECZNA-BARAN, EWA WOJDAK-HAASA, IRINA MOGILNAYA, KRZYSZTOF NARKIEWICZ, RADOSŁAW SZCZĘCH, MARCIN RUTKOWSKI, P. Bandosz, W. Januszko, BARBARA KRUPA-WOJCIECHOWSKA, BOGDAN WYRZYKOWSKI.
  Źródło: Przegl. Lek. 2005; t. 62, supl. 3, s. 3-7, bibliogr. 10 poz., streszcz. pol., ang.
 • 12. National, multicenter cardiovascular diseases prevention program: Polish 400 Cities Project : basic assumptions, objectives, execution
  Autorzy: TOMASZ ZDROJEWSKI, M. Rutkowski, MARZENA ZARZECZNA-BARAN, T. Grodzicki, A. Januszewicz, KRZYSZTOF NARKIEWICZ, J. Głuszek, W. Drygas, W. Zatoński, BOGDAN WYRZYKOWSKI.
  Źródło: Pol. Przegl. Kardiol. 2004; t. 6, nr 4, s. 423-430, bibliogr. 36 poz., streszcz., abs.