Poradnie

Poradnia leczenia nowotworów skóryNowotwory skóry najczęściej usuwa się chirurgicznie, po prostu wycinając zmieniony chorobowo fragment, a potem kończąc badaniem histopatologicznym wyciętej zmiany wraz oceną doszczętności jego wycięcia. Rak skóry charakteryzuje się skłonnością do przerzutów. Dlatego warto leczyć go, korzystając z pomocy specjalistów z wielu zakresów, którzy tworzą takie miejsce jak Poradnia leczenia nowotworów skóry w Centrum Zdrowia Lifemedica w Gdańsku. Podczas oceny histopatologicznej poddaje się jej nie tylko samego guza, ale też ocenia marginesy tkankowe wokół niego. Wiele zależy od tego z jakim nowotworem mamy do czynienia. Jeśli jest to rak o dynamicznym rozwoju miejscowym, margines tkanek, które są zdrowe, powinien zachować od 2 do 5 mm a w niektórych przypadkach nawet więcej.

W przypadku, gdy lekarz stwierdził obecność przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych, usuwa się całą ich regionalną grupę. Jeśli zajęte są co najmniej 3 węzły, albo pojawiają się na nich nacieki, stosuje się także radioterapię. Napromieniowanie wykonuje się jednocześnie z zabiegiem chirurgicznym. Rzadko stosuje się chemioterapię, ale tylko miejscowo u starszych osób, które mają raka skóry w obrębie skóry nosa lub ucha.

Radioterapia w leczeniu nowotworów skóry

Radioterapia nie jest najczęściej skuteczna przy raku kolczystokomórkowym. Może też powodować szkody popromienne, zwłaszcza jeśli za jej pomocą leczone są nowotwory skóry nosa, małżowin usznych, powiek, owłosionej skóry głowy, okolicy przedmostkowej i przedkręgosłupowej. Nie wykonuje się jej także w przypadku wystąpienia naciekania kości, umiejscowionego w bliźnie po uprzednim napromienianiu oraz przy infekcjach bakteryjnych.

Krioterapia w leczeniu nowotworów skóry

Wymrażanie stosuje się głównie wtedy, gdy zmiany są jednoznacznie zdiagnozowane jako  nienowotworowe. Jeśli tylko istnieje podejrzenie raka, niezależnie od tego jaką formę przybiera, guz musi zostać w całości wycięty, wraz z przyległościami. Potem następuje regularna kontrola, która pozwala na bieżąco reagować na rozwój wypadków i dopasowywać rodzaj terapii do aktualnego stanu zdrowia i rozwoju choroby w danym etapie. Należy też uważnie śledzić ewentualne przerzuty.

Leczenie chirurgiczne nowotworów skóry

Nie zawsze nowotwór da się wyciąć z odpowiednim marginesem. Zwłaszcza, gdy usytuowany jest np. na twarzy. Wtedy stosuje się tzw. wycinanie skrawkowe (zabieg sposobem Mohsa). Polega on na wycinaniu raka z praktycznie niewidocznym marginesem. Bada się jednak jego krawędzie, obcinając je, aż do uzyskania tzw. „marginesu ujemnego” lub „marginesu wolnego” od naciekania. Pozwala to na ograniczenie nawrotów choroby do 1-4%.
Warto pamiętać, że nowotwór podstawnokomórkowy jest całkowicie wyleczalny w przypadku szybkiej diagnozy i w porę rozpoczętego leczenia chirurgicznego. Rak kolczystokomórkowy w ciągu 5 lat po wycięciu nie powraca u ponad 90% pacjentów. Nawet przy przerzutach do węzłów chłonnych 5-letnią przeżywalność pacjentów określa się na poziomie 70%. Najgroźniejsze są przerzuty odległe. Po pięciu latach od ich zdiagnozowania żyje zaledwie 30% z pacjentów.