Specjalizacje

Sporo z chorób hematologicznych nie zostało jeszcze poznanych przez medycynę w wystarczającym stopniu. Hematologia szybko się jednak rozwija i mimo tego, że nie jest tak popularną dziedziną medycyny, jak np. medycyna estetyczna, możemy leczyć choroby krwi znacznie efektywniej, niż jeszcze kilka lat temu. Potrzebna jest jednak do tego wiedza oraz umiejętność jej zastosowania, także poprzez użycie nowoczesnego sprzętu.

W Centrum Zdrowia Lifemedica w Gdańsku zatrudniamy wyłącznie specjalistów, którzy stawiają na swój rozwój. Dlatego pacjenci mają do nich zaufanie, a możliwość korzystania z wysokospecjalistycznej aparatury gwarantuje najwyższe efekty terapii.

Krwiotwórcze komórki macierzyste

Hematologia to jednak nie tylko leczenie chorób krwi, ale również immunologia, epidemiologia, a także farmakologia chorób krwi. Wciąż nie do końca poznano bowiem etiologię wielu chorób. Niejasne są powiązania genetyczne czy wpływ określonego trybu życia na zmiany w szpiku kostnym, gdzie odbywa się proces tworzenia się i rozwoju poszczególnych komórek krwi. Spore nadziej wiąże się w tym zakresie z komórkami macierzystymi. Krwiotwórcze komórki macierzyste występują głównie w szpiku, ale także w krwi obwodowej, choć jest ich tam 100 razy mniej. Można je pozyskać także z krwi pępowinowej. To właśnie one zapewniają samoodnawianie, różnicowanie i dojrzewanie. Samoodnawianie jest cechą nie występującą niezwykle rzadko, więc jest to tym bardziej cenne dla organizmu, zwłaszcza że podział komórek trwa nieprzerwanie przez 3-4 lata.

Część chorób krwi wynika z powodu starzenia się organizmu, kiedy dochodzi do zmian w komórkach macierzystych krwiotworzenia. Z wiekiem jest ich coraz mniej oraz są coraz gorszej jakości. W wieku 60 lat mamy już o połowę mniej komórek czynnego szpiku. Zastępuje je tkanka łączna i tłuszczowa.

Najczęściej występujące choroby hematologiczne

Jedną z najczęściej leczonych chorób jest niedokrwistość, czyli anemia. Objawia się ona niższymi od norm wartościami hemoglobiny i erytrocytów. Niedokrwistość może wynikać z utraty krwi, upośledzenia wytarzania erytrocytów (niedoborowe, hipoplastyczne, aplastyczne, dysplastyczne) czy ze skróconego czasu życia erytrocytów. U dorosłych osób objawia się to spadkiem zawartości hemoglobiny poniżej 13 g/dl u mężczyzn oraz poniżej 12 g/dl u kobiet. To także deficyt żelaza, witaminy B12 i kwasu foliowego.

W Poradni Hematologicznej często spotykamy się również z przypadkami granulocytopenii i agranulocytozy. Leczymy także płytkowe skazy krwotoczne, nadpłytkowości, zespoły mieloproliferacyjne (przewlekła białaczka szpikowa, czerwienica prawdziwa, osteomielofibroza, nadpłytkowość pierwotna) oraz oczywiście nowotwory szpiku kostnego, czyli białaczki, także złośliwe.