Specjalizacje

Nadciśnienie tętnicze jest najpowszechniejszą chorobą układu krążenia. Badania z 2011 roku wykazały, że 10,4 mln Polaków ma nadciśnienie tętnicze, a kolejnych kilka milionów jest zagrożonych rozwojem tego schorzenia. Pomimo stosunkowo łatwej diagnostyki, w dalszym ciągu 30% pacjentów z nadciśnieniem w Polsce ma nierozpoznaną tę chorobę, a kolejnych 10% nie podjęło leczenia.
Okresowa kontrola ciśnienia jest kluczowa nie tylko we wczesnej diagnostyce nadciśnienia, ale jest także ważnym narzędziem w zapobieganiu rozwoju groźnych dla życia powikłań narządowych. Pacjenci mogą samodzielnie wykonywać pomiary w warunkach domowych, jednakże konsultacja z lekarzem jest niezbędna w przypadku, gdy wyniki pomiarów przekraczają wartości tzw. ciśnienia wysokiego prawidłowego (129/84 mmHg).

Nadciśnienie pojawia się najczęściej u osób, które zmagają się z nadwagą i otyłością, chrapią w nocy i mają bezdechy senne, a także u osób często narażonych na sytuacje stresowe. Niewątpliwie wpływ na rozwój choroby ma też nieprawidłowa dieta, wysoki cholesterol i palenie papierosów. Ponadto chorobę nadciśnieniową obserwuje się częściej u osób obciążonych rodzinnym występowaniem tego schorzenia.

Wczesne rozpoczęcie leczenia nadciśnienia tętniczego jest niezwykle istotne z punktu widzenia zapobiegania typowych, bardzo groźnych powikłań tej choroby. Skutecznie obniżając ciśnienie można uniknąć udaru mózgu, zawału serca, niewydolności serca, a także chorób nerek.