Zabiegi

Ropień to dobrze odgraniczone zbiorowisko ropy w tkankach miękkich, kości i innych narządach. Ropnie powstają na skutek zakażenia przez bakterie, najczęściej gronkowce i bakterie beztlenowe. Ropa składa się z płynu wysiękowego, leukocytów, fragmentów obumarłej tkanki, a także bakterii. Nieleczone ropnie mogą prowadzić do poważnych powikłań.

Leczenie

Leczenie ropnia antybiotykami jest zazwyczaj nieskuteczne, gdyż lekom trudno jest przedostać się do wnętrza ropnia. Poza tym środowisko wewnątrz ropnia utrudnia działanie leków.
Głównym sposobem leczenia jest nacięcie. Nacięcie ropnia przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym. Po nacięciu lekarz usuwa zmienioną tkankę i oczyszcza ranę.