Zabiegi

Tracheostomia jest otwartą raną operacyjną i wymaga ścisłego przestrzegania zasad aseptyki.

W opiece nad pacjentami z tracheostomią należy uwzględnić trzy główne elementy: nawilżanie powietrza, mobilizacja wydzieliny, drożność dróg oddechowych.

Na tle staniu zapalnego skóry i tchawicy może powstać tkanka ziarninowa, która krwawi przy nawet lekkim dotyku i powoduje zwężenie tchawicy. Wkrapianie sterylnej soli fizjologicznej do rurki tracheostomijnej, zwykle przed i podczas odsysania z tchawicy, może pomóc w utrzymaniu wilgotnej wydzieliny w tchawicy i zapobieganiu suchości błony śluzowej tchawicy i z kolei – rozwoju stanów zapalnych tej okolicy.

Odsysanie wydzieliny zapobiega zapaleniu w obrębie tchawicy i oskrzeli. Odsysanie wydzieliny zazwyczaj jest nieprzyjemne dla chorego, więc nie powinno być wykonywane rutynowo. Decyzja o odessaniu powinna być oparta na takich objawach jak: pogorszenie oddychania, zaleganie dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych itd.

Pielęgnacja

Bardzo ważne jest zmieniać opatrunki jak najczęściej po zabrudzeniu. Wokół tracheostomii pielęgnacja skóry powinna być uważana za jedną z najważniejszych procedur. Miejsce operacji musi być oczyszczane i myte często, jak to możliwe.