Zabiegi

Po nacięciu ropnia w znieczuleniu miejscowym wykonuje się codzienne poszerzanie jamy ropnia, aż do całkowitego braku wypływu treści ropnej. (patrz: nacięcie/ punkcja ropnia okołomigdałkowego).