Zabiegi

USG płuc to badanie z powodzeniem wykorzystywane w diagnostyce chorób płuc. USG wykonuje się zarówno w lecznictwie szpitalnym – na oddziałach intensywnej terapii, ratunkowych, internistycznych, jak również w poradniach specjalistycznych.

USG płuc stosuje się przede wszystkim w diagnostyce stanów bezpośredniego zagrożenia życia. Badanie pozwala natychmiast rozpoznać odmę opłucnową, krwawienie do jamy opłucnej, jak i obrzęk płuc, zatorowość płucną, stłuczenie płuca oraz inne poważne zmiany w płucach. Co istotne – badanie – pozwala  stwierdzić zapalenie płuc zdecydowanie dokładniej, niż zdjęcie rentgenowskie, nie narażając tym samym pacjenta na szkodliwe promieniowanie rentgenowskie. Ze względu na brak szkodliwości promieniowania, badanie z powodzeniem stosuje się u kobiet w ciąży.

USG płuc oprócz natychmiastowego rozpoznania zmian zapalnych, może sugerować ich rodzaj – odróżnić typowe zapalenie bakteryjne od atopowego i wirusowego. Niezwykle istotny jest fakt, że badanie pozwala stwierdzić obecność powikłań takich, jak ropień płuca, czy ropniak opłucnej.