Zabiegi

Badanie USG stawu barkowego polega na ocenie struktur stawu barkowo – obojczykowego, ramienngo oraz diagnozie stanu tkanek miękkich, takich jak chrząstek, więzadeł, ścięgien, torebki stawowej, błony maziowej  oraz mięśni. Podczas badania bardzo dobrze widać płyn stawowy. USG stawu barkowego dokładnie obrazuje powierzchni kości, natomiast – do oceny kości – stosuje się zdjęcia rentgenowskie, czy też tomografię komputerową.

Podczas badania USG stawu barkowego ocenia się przede wszystkim ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, które przechodzi przez staw i przyczepia się do łopatki, następnie –  powierzchnia głowy kości ramiennej. Lekarz podczas badania USG  widzi, czy  ukazują się nierówności na jej zarysie, które są najczęściej związane z chorobą zwyrodnieniową lub urazem. Integralną i niezwykle istotną częścią badania jest ocena ścięgien stożka rotatorów, który złożony jest z ścięgien czterech mięśni. Mięśnia podłopatkowego, nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego oraz obłego mniejszego. Nie jest wymagane specjalne przygotowanie, aby wykonać USG stawu barkowego.