Zabiegi

Badanie USG stawu skokowego i stopy polega na ocenie tkanek miękkich oraz powierzchni kości za pomocą ultradźwięków. Po badaniu lekarz wykonuje opis, do którego załącza zdjęcia ewentualnie stwierdzonych patologii i wydaje go pacjentowi.

USG stawu skokowego i stopy – kiedy wykonać?

Zazwyczaj, badanie USG stopy i stawu kolanowego wykonuje się  z powodu ostrego lub przewlekłego bólu, guzów, ganglionów, zaburzeń ruchomości poszczególnych stawów, oceny zmian pourazowych, zwyrodnieniowych oraz zapalnych (np. w przebiegu RZS). Częstym wskazaniem jest ocena rozcięgna podeszwowego pod kontem jego zapalenia, ocena pod kątem nerwiaka Mortona ocena powikłań pooperacyjnych czy kontrola efektów leczenia.

Jakie struktury oceniane są podczas badania?

  •   staw skokowo-goleniowy
  •   skokowo-piętowo-łódkowy (skokowy dolny)
  •   stawy stępu, stawy stępowo-śródstopne
  •   śródstopno-paliczkowe oraz międzypaliczkowe
  •   powierzchnie kości tworzących stawy
  •   ścięgna mięśni strzałkowych, mięśni prostowników i zginaczy wraz z ich pochewkami
  •   aparat więzadłowy
  •   błona maziowa – jej ewentualny przerost oraz unaczynienie w opcjach dopplera rozcięgno podeszwowe
  •   bardzo ważnym elementem badania jest ocena dynamiczna, podczas której oceniana jest ruchomość czynna i bierna ścięgien, więzadeł, kości względem siebie

Badania USG stawu skokowego, ani stopy nie wymagają specjalnego przygotowania.