Zabiegi

USG węzłów chłonnych stosuje się w ocenie stanu węzłów chłonnych – szyjnych, pachwinowych oraz krezkowych – wewnątrzbrzusznych. Tak, jak w przypadku każdego badania USG i to jest całkowicie bezbolesne i bezpieczne dla pacjenta.

Podczas USG węzłów chłonnych lekarz – bez względu na ich lokalizację – analizuje takie cechy węzłów, jak:

  • Lokalizacja węzłów chłonnych jest niezwykle ważna. Ich obecność w pewnych okolicach np. śródpiersiu wymaga dalszej, dokładnej diagnostyki medycznej.
  • Wielkość węzłów nie stanowi najważniejszego kryterium w przypadku ogólnej ocenie węzłów chłonnych. Warto pamietać, że węzły chłonne powiększają się nie tylko w przypadku zmian nowotworowych, ale również podczas zwykłej, niegroźnej infekcji.
  • Kształt jest szczególnie brany pod uwagę w trakcie badania USG węzłów chłonnych. Prawidłowe węzły chłonne mają tylko i wyłącznie owalny kształt. W przypadku zaokrąglonowych węzłów chłonnych – wymagana jest dalsza, szczegółowa diagnostyka
  • Echogeniczność i echostruktura – w trakcie infekcji echogeniczność węzłów obniża się, natomiast jego struktura z zasady pozostaje prawidłowa. W przypadku, jeżeli struktura ulega zatarciu – możemy podejrzewać zmiany nowotworowe.
  • Ukrwienie węzłów chłonnych – do oceny ukrwienia stosuje się badanie USG dopplerowskie. Prawidłowe węzły są unaczynione odwnękowo przez pojedyncze naczynie, które si ę następnie rozgałęzia. W przypadku wystąpienia węzłów nowotworowych można zaobserwować naczynia wnikające do węzła od obwodu.

Badanie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.