Zabiegi

Ziarnina w uchu

Ziarnina – nowopowstała tkanka łączna zawierająca bogatą sieć naczyń włosowatych. Ziarnina jest jednym z procesów naprawy (gojenia) tkanek, które uległy uszkodzeniu i mają małą zdolność regeneracji lub nie posiadają jej wcale. Wypełnia ona ubytek powstały po uszkodzeniu tkanki. Naprawa tkanki poprzez ziarninowanie może następować na skutek oparzenia, urazu lub zakażenia. Ziarnina powstaje też na skutek podrażniania tkanek przez ciało obce. Należy zdać sobie sprawę, że ziarnina sama nie zejdzie, wręcz przeciwnie, ma tendencje do powiększania się.

Leczenie

Na początek próbujemy wysuszyć ziarninę za pomocą kropli spirytusowych, jednak trzeba to robić często bo inaczej nie odniesiemy zamierzonego skutku. W przypadku niepowodzenia wykonuje się wycięcie i/lub przyżeganie ziarniny Vagotylem bądź roztworem azotanu srebra AgNO3. Jest to część nieunerwiona, więc nie czujemy w zasadzie nic przy przyżeganiu. Po kilku procedurach przyżegania ziarnina powinna się wysuszyć, wtedy można stosować 2-3 dni maść z antybiotykiem aż do całkowitego zagojenia.