Nasi lekarze

W latach 2007-2010, w ramach specjalizacji z otolaryngologii pracował jako otolaryngolog w Pińskim Szpitalu Miejskim (w obwodzie Brzeskim, Białoruś) i w filii nr 1 Pińskiej Przychodni Specjalistycznej. Od listopada 2012 roku jest w trakcie specjalizacji z otolaryngologii w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W latach 2009-2010 zajmował stanowisko konsultanta z otolaryngologii w Pińskim Szpitalu Dziecięcym. W latach 2011-2012 odbył staż podyplomowy w Gdańskim Uniwersyteckim Centrum Klinicznym (GUMed) oraz rozpoczął przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach Dziennych Studiów Doktoranckich w Katedrze i Klinice Otolaryngologii GUMed pod kierownictwem prof. dr hab. Jerzy Kuczkowskiego. W 2012 roku rozpoczął kontynuację specjalizacji w dziedzinie otolaryngologii w ramach rezydentury w Klinice i Katedrze Otolaryngologii GUMed.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi oraz Białoruskiego Towarzystwa Otolaryngologów. Został również członkiem International Surgical Sleep Society.

https://drlaryngolog.pl

 • Polskie Towarzystwo Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi
 • Białoruskie Towarzystwo Otolaryngologów
 • 2009r. – „Audiologia, surdologia”, Białoruska Akademia Medyczna Kształcenia Podyplomowego, Mińsk, Białoruś
 • 2010r. – „Innowacyjne technologie diagnostyki i leczenia patologii ucha środkowego”, Białoruska Akademia Medyczna Kształcenia Podyplomowego, Mińsk, Białoruś.
 • 2013r. – VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Baha Forum, Białowieża, 18-19.10.2013.
 • 2014r. – RhinoForum 2014, Warszawa 5-6 grudnia, 2014 roku.
 • dyplom 1 stopnia w republikańskim konkursie prac naukowo-badawczych wśród studentów, 2006 roku (Białoruś).
 • nagroda Prezydenta Republiki Białoruś przyznawana z funduszu wsparcia utalentowanej młodzieży, 2007 roku (Białoruś).
 1. D. Tretiakow, J. Kuczkowski: “Ciała obce ucha/Foreign bodies of the ear”. – Forum Medycyny Rodzinnej 2012, tom 6, nr 6.
 2. D. Tretiakow, O. Baszlak: „Badania morfometryczne struktur układu przewodzącego serca”. Zbiór prac naukowych. Smoleńsk, Rosja, 2004
 3. Kuczkowski J, Tretiakow D, Brzoznowski W. Can we avoid intracranial complications of chronic otitis media? Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014.
 4. Jerzy Kuczkowski, Wojciech Biernat, Dmitry Tretiakow: „Gruźlicze zapalenie ucha środkowego. Tuberculous otitis media”. Ann. Acad. Med. Gedan. 2013; t. 43.
 5. M. Korolewicz, D. Tretiakow: „Zróżnicowane podejście do leczenia przewlekłego nieżytu nosa z polipami”. VI Sympozjum Otolaryngologów Republiki Białoruś, Grodno, Białoruś,
 6. T. Przewoźny, J. Kuczkowski, W. Sierszeń, D. Tretiakow, E. Mollin, T. Szmuda, K. Markiet. Does otosclerosic surgery change the spatial hearing? J. Hearing Sci. 2018; vol. 8, nr 1, s. 68.
 7. J. Kuczkowski, D. Tretiakow. Badanie otolaryngologiczne chorych z OSAS. Skala Mallampatiego. Metody badań i rehabilitacji w otorynolaryngologii. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018. s. 191-194.
 8. T. Przewoźny, J. Kuczkowski, W. Sierszeń, D. Tretiakow, E. Mollin, T. Szmuda, K. Markiet. Effect of stapedotomy on early postoperative bone conduction. J. Hearing Sci. 2018; vol. 8, nr 1, s. 69.
 9. J. Kuczkowski, D. Tretiakow, M. Sakowicz-Burkiewicz, C. Tukaj. 1001 cases in otology. Vol. 1 / ed. Henryk Skarżyński. Warszawa : Institute of Physiology and Pathology of Hearing, 2019. S. 134-138.
 10. M. Korolewicz, D. Tretiakow: „Metoda pobrania biopsji krtani w diagnostyce nowotworów krtani”. Zbiór prac naukowych wydanych z okazji jubileuszu Brzeskiego Szpitala Obwodowego, Brześć, Białoruś, 2009
 11. D. Tretiakow, W. Zubrycki, O. Alechno: „Obserwacja atypowego zapalenia wyrostka sutkowatego na tle zaostrzenia przewlekłego zapalenia ropnego ucha środkowego”. Czasopismo “Recepta” №3, Mińsk, Białoruś, 2009
 12. D. Tretiakow, O. Baszlak: Badania morfologiczne układu przewodzącego serca. Międzynarodowa konferencja naukowa studentów i młodych naukowców “Aktualne problemy medycyny współczesnej 2003”, Mińsk, Białoruś, 2003
 13. A. Skorek, D. Tretiakow, T. Szmuda, T. Przewoźny. Is the Keros classification alone enough to identify patients with the 'dangerous ethmoid'? : an anatomical study. Acta Oto-Laryngol. 2017; vol. 137, nr 2, s. 196-201.
 14. W. Brzoznowski, J. Kuczkowski, T. Przewoźny, D. Tretiakow, W. Sierszeń. Epidemiologia powikłań zapaleń uszu na podstawie materiału Kliniki Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Nowa Audiofonol. 2018; t. 7, nr 1, s. 126.
 15. O. Baszlak, H. Krzyżowa, H. Solncewa, D. Tretiakow: Układ przewodzący (Badania anatomiczne i morfometryczne). Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna: “Aktualne problemy rehabilitacji fizycznej i ergoterapii”, Mińsk, Białoruś, 2008
 16. G. Prudnikow, D. Tretiakow, W. Golub: Badanie skurczenia się mięśnia sercowego na podstawie danych USG serca. Międzynarodowa konferencja naukowo – praktyczna “Aktualne problemy rehabilitacji fizycznej i ergoterapii”, – Mińsk, Białoruś, 2008
 17. Jerzy Kuczkowski, Dmitry Tretiakow, Wojciech Sierszeń, Wojciech Biernat, Andrzej Molisz. Leczenie pierwotnych perlaków przewodu słuchowego zewnętrznego./ Treatment of primary cholesteatoma of external auditory canal. Otorynolaryngologia 2014;13 (2); s
 18. S. Leonowicz, G. Kondratienko, D. Tretiakow: „Ustalenie optymalnej taktyki leczenia chirurgicznego krwawienia do jamy opłucnej z krzepnięciem krwi”. II Międzynarodowa (XI Ogólnorosyjska) studencka medyczna konferencja naukowa im. Pirogowa. Moskwa, Rosja,
 19. Cecylia Tukaj, Jerzy Kuczkowski, Monika Sakowicz-Burkiewicz, Grażyna Gulida, Dmitry Tretiakow, Tomasz Mionskowski, Tadeusz Pawełczyk. „Morphological Alterations in the Tympanic Membrane Affected by Tympanosclerosis: Ultrastructural Study”. – Ultrastruct Pathol Oct 17.
 20. Dmitry Tretiakow, Andrzej Skorek, Tomasz Przewoźny, Czesław Stankiewicz. Nietypowy obraz krtani choroby Madelunga z zajęciem krtani: opis przypadku./ Unusual presentation of Madelung’s disease with involvement of the larynx: a case report. Pol. Przegl. Otorynolaryngol. 2014; vol. 3, nr 3, s .
 21. S. Leonowicz, D. Tretiakow: „Ocena porównawcza metod chirurgicznych leczenia krwawienia do jamy opłucnej z krzepnięciem krwi u chorych z urazami klatki piersiowej”. Międzynarodowa konferencja naukowa studentów i młodych naukowców “Aktualne problemy medycyny współczesnej 2006”, Mińsk, Białoruś, 2006
 • angielski
 • rosyjski
 • polski